پروژه نارنج

کنترل با موبایل

سیستم سرمایش و گرمایش هوشمند

روشنایی هوشمند

سیستم امنیتی هوشمند

شبکه و اینترنت

Automation Services

مختصری در مورد پروژه :

پروژه نارنج واقع در متل قو و شهرک کوی نارنج به صورت دوبلکس طراحی شده و تمامی تجهیزات کنترلی این ویلا به صورت هوشمند با زیرساخت هوشمند پیاده سازی شده.

اهداف پروژه :

پروژه نارنج با طراحی بسیار خاص و مدرن خود، نیازهای مدرن نیز داشت، خانه هوشمند گوزن زرد از ابتدای پروژه (اتمام تیغه کشی) تا امروز در کنار مجری و کارفرما حضور داشته. ما در مرحله اول با مشاوره صحیح و اصولی به کارفرما، سعی در رعایت تمام موارد و قوانین اصولی در سیستم برق ویلا و همچنین اجرای نیازهای کارفرما و خانواده محترم ایشان بودیم.

نظر مشتری :

تیم گوزن زرد متعهد و سخت گیر نسبت به کار خود هستند و نیازهای من را مو به مو اجرا کردند.

-مهندس پیام