yellowde

پروژه میرداماد

مختصری در مورد پروژه :

این پروژه واقع در میرداماد جنوبی و در  6 طبقه 3 واحدی طراحی شده که تماما توسط تیم خانه هوشمند گوزن زرد هوشمند شده

اهداف پروژه :

هدف از اجرای این پروژه به ارمغان آوردن آسایش و راحتی برای کارفرمایان محترم بود.

نظر مشتری :

شرکت گوزن زرد با داشتن نیروهای فنی و متخصص به سرعت هرگونه مشکلی را برطرف میکرد و در بحث خدمات و گارانتی بی نظیر بود

– مهندس سیدنژاد