پروژه جنت آباد

کنترل با موبایل

سیستم سرمایش و گرمایش هوشمند

روشنایی هوشمند

سیستم امنیتی هوشمند

شبکه و اینترنت

Automation Services

مختصری در مورد پروژه :

این آپارتمان واقع در جنت آباد جنوبی، در 5 طبقه تک واحدی ساخته شد. کارفرمای پروژه یکی از بهترین و لوکس ترین ساختمانهای واقع در این منطقه را اجرا کرده. تیم گوزن زرد از ابتدای پروژه همکاری نزدی کی با دیگر پیمان کاران داشت و تمامی زیرساخت‌ها اعم از سیستم هوشمند، آیفون تصویری هوشمند، شبکه و … بر عهده تیم گوزن زرد بود.

اهداف پروژه :

کارفرما قصد داشت با کمک هوشمندسازی ارزش ملک خود نسبت به منطقه را بالاتر ببرد.

نظر مشتری :

تیم گوزن زرد پشتیبانی بسیار خوبی ارائه داد و هر موقع مشکلی در پروژه پیش می‌آمد به سرعت در جهت رفع مشکلات اجرایی اقدام میکردند و کار با سهولت به پایان رسید.

-مهندس آرش دشتی (مالک)