yellowde

پروژه ویلایی زرافشان

مختصری در مورد پروژه :

پروژه ویلایی زرافشان واقع در شهرک غرب، شامل دو طبقه مجزا به همراه استخر و روف گاردن که همگی توسط تیم گوزن زرد به صورت هوشمند پیاده سازی شده.

اهداف پروژه :

کارفرمای محترم این پروژه از تیم ما تقاضای ایجاد محیطی امن و آرام را داشت که تمام اعضای خانواده به راحتی بتوانند همه چیز را کنترل کنند.

نظر مشتری :

این پروژه در سال 98 اتمام و تحویل کارفرما گردید و کارفرما تماما از خدمات انجام شده توسط تیم گوزن زرد راضی و خرسند بود.