yellowde

پروژه خوشبختی

مختصری در مورد پروژه :

پروژه خوشبختی واقع در محله دیباجی در یکی از بهترین لوکیشین‌های تهران واقع شده. در این پروژه بازسازی تیم خانه هوشمند گوزن زرد وظیفه اجرای سیستم برق هوشمند، زیرساخت شبکه و … را برعهده داشت.

اهداف پروژه :

هدف از اجرای این پروژه به ارمغان آوردن آسایش و راحتی برای کارفرمایان محترم بود.

نظر مشتری :

هدف از اجرای این پروژه به ارمغان آوردن آسایش و راحتی برای کارفرمایان محترم بود.