yellowde

پروژه بوکان

خدمات انجام شده در پروژه

خدمات انجام شده در پروژه

مختصری در مورد پروژه :

این پروژه واقع در منطقه بوکان در 10 طبقه دو واحدی طراحی شده که تماما توسط تیم گوزن زرد هوشمند سازی شده.

اهداف پروژه :

هدف از اجرای این پروژه به ارمغان آوردن آسایش و راحتی برای کارفرمایان محترم بود. 

نظر مشتری :

تیم گوزن زرد متعهد نسبت به کار خود بود و حتی بعد از ایجاد تغییرات در نقشه‌های اولیه برق، هماهنگی لازم را با ما انجام داد.

  • مهندس رشتی